Propaan - Waal Dakwerken Basis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Propaan

Propaan

De officiële naam van wat wij in de volksmond propaan noemen, is ‘Liquefied Petroleum Gas’, ook wel lpg genoemd. Het is een uit propaan  en  propeen  bestaand  gasmengsel  met  toevoeging  van een reukstof en eventueel butaan. Deze gassen zijn geraffineerd uit aardolie. Bij normale temperatuur is propaan gasvormig, maar wanneer propaan onder druk staat, is het vloeibaar. Normaal moet propaan verhandeld worden in stalen flessen die bestand zijn tegen de hoge druk. Wanneer er echter een grotere hoeveelheid butaan aan toegevoegd is, kan lpg verpakt worden in lichtere gaspatronen.

Propaan en veiligheid
Propaanlekken vormen brandgevaar.
Propaan is zwaarder dan lucht.
Propaan verbruikt lucht tijdens de verdamping.
Er zijn 2 belangrijke dingen waarmee rekening moet worden gehouden om ongelukken te vermijden: vermijd lekken en zorg vooreen goede ventilatie. Lekkend propaan kan ontsteken en voorbrand zorgen of in het ergste geval ontploffen. De kraan van de gasfles moet altijd worden gesloten wanneer deze niet wordt gebruikt.  De  gasfles  dient  rechtop  en  indien  mogelijk  op  grondniveau te worden geplaatst. Propaan is namelijk zwaarder dan lucht
en kan zich dus ophopen in kelders, mangaten, etc. Goede ventilatie is belangrijk bij het werken binnenshuis, omdat de vlam zuurstof verbruikt. Gebrek aan zuurstof kan een onvolledige verbranding tot gevolg hebben welke koolmonoxide veroorzaakt. Koolmonoxide is een verraderlijk dodelijk gas.

Propaan en doeltreffendheid
Propaan bevat een hoge calorische waarde en geeft een grote hoeveelheid energie vrij.
Het is bovendien gemakkelijk op te slaan en te transporteren.
Een grote hoeveelheid brandstof neemt slechts een kleine hoeveelheid ruimte in en is daarom gemakkelijk op te slaan en te transporteren. Propaan vormt een vloeibaar mengsel met lucht wanneer de hoeveelheid propaan tussen de 2 % en de 10 % bedraagt. Wanneer  vloeibaar  propaan  gasvormig  wordt,  wordt  het  volume  250 maal zo groot. Met andere woorden: de energieopbrengst ervan is erg hoog. Propaan kan bijna onbeperkt worden opgeslagen zonder dat het gas onbruikbaar wordt.
Propaan en het milieu Propaan is niet giftig en bevat geen gevaarlijke toevoegingen. Het verontreinigt de lucht, noch het water. Propaan  produceert  geen  giftige verbrandingsstoffen,  alleen kooldioxide  en  waterdamp.  Het  gas  vervuilt  niet  en  produceert geen roet, het is niet corrosief en tast geen ijzer of andere metalen
aan. Het bevat geen lood of zware metalen.
Met andere woorden:  
propaan is een milieuvriendelijke brandstof. De enige toevoeging is een sterk ruikende substantie die dient als waarschuwend signaal bij een gaslek. Normaal is propaan reukloos.

Propaan en gebruik
Werk in goed geventileerde ruimtes. Zorg  dat  u  de  gasflessen  niet  in  de  nabijheid  van  een warmtebron plaatst.
Zorg ervoor dat de flessen rechtop staan tijdens het transport.
Propaan  is  schoon  en  veilig  in  gebruik.  Toch  dient  u  de  kranen en aansluitingen regelmatig te controleren op eventuele lekkage.
Onthoud tevens dat propaan ongeveer 1,5 maal zwaarder is dan lucht. Dit betekent dat een goede ventilatie belangrijk is boven en onder de plaatsen waar het gas zich bevindt of gebruikt wordt. Ventilatie is ook belangrijk om voor een zuivere verbranding te zorgen.
Zorg ervoor dat de gasfles in de ideale temperatuur wordt gebruikt.
Als je de brandstof wil gebruiken bij temperaturen onder 0 °C kan men geen butaan gebruiken daar dit dan niet meer vergast.  

Propaan en brand
Blus een propaanbrand altijd met poeder, nooit met water.
Verwijder de gasfles naar een veilige plaats als er vuur inde buurt is.
Draai de gaskraan van de fles dicht indien mogelijk.
Stalen gasflessen zijn uitgerust met een veiligheidsventiel dat opent als de druk teveel stijgt. Dit kan gebeuren wanneer de gasfles zich te  dicht  bij  het  vuur  bevindt.  Het  ventiel  voorkomt  explosie  van de  fles.  Om  er  zeker  van  te  zijn  dat  het  veiligheidsventiel  werkt, is  het  belangrijk  dat  de  gasfles  rechtop  wordt  opgeslagen.  Een gesloten kraan stopt ook een ongecontroleerd gasverlies bij een beschadigde gasslang.

Propaan en apparatuur
Laat nooit niet-opgeleide personen werken met de apparatuur.
Gebruik alleen onderdelen speciaal voor propaan. Pas extra op met kranen en aansluitingen.
Gebruik  nooit  kranen,  branders  of  gasslangen  die  niet  speciaal gemaakt  zijn  voor  propaan.  

Propaan en testen
Zorg ervoor dat u over de juiste apparatuur beschikt voor uw werk.
Zorg ervoor dat u de kranen en aansluitingen goed hebt vastgezet.
Controleer regelmatig of de apparatuur gasdicht is.

Geluid Gasbrander

Er zijn 3 geluidsbronnen die tezamen de herrie veroorzaken.
Het gas (propaan) wordt onder hoge druk in de verbrandingskamer gespoten.
Op het moment dat het gas de nozzle verlaat expandeert het gas en dat veroorzaakt geluid.
Om een volledige verbranding van het gas te bewerkstelligen moet extra zuurstof in de vorm van buitenlucht worden aangevoerd. Door de venturi werking die veroorzaakt wordt door het snelle uitstromen van het gas uit de nozzle ontstaat een onderdruk in de verbrandingskamer waardoor de buitenlucht wordt aangezogen. Ook dit veroorzaakt een geluid.
Het gas vermengt zich met de lucht en komt vervolgens tot vontbranding. Ook deze verbranding veroorzaakt geluid en wel het meeste.

WAAL DAKWERKEN
Biezenbloker 8
3297 GL Puttershoek
Telefoon: 06 22799331
Gemeente Binnenmaas
KVK-nummer: 54949793
Vestigingsnr: 000024660396


  • Kunststof
  • Lood en zink
  • Singels/Dakpannen
  • Inspecties
  • Onderhoud
  • Lekkage
  • Isolatie
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu